Ole Thyssen

Professor, dr.phil. ved Institut for ledelse, politik og filosofi på Copenhagen Business School (CBS).